Her er eksempler på hvordan oppgavene i
boka informasjonsteknologi kan løses