Uke 12

Kapittel 6

Etter dette kapitlet skal du kunne

Kapittel 7

Grafisk - design

Photoshop

- Vi har lært litt om Clone Stamp tools

- Fjernet bakgrunn med Background Eraser tool

- Lært forskjellen mellom Raster og Vector

Raster og vector

Uke 13