Laboppgave: Grunnleggende nettverkskonfigurasjon og feilsøking

Case: Du har fått i oppgave å konfigurere et enkelt nettverk med to datamaskiner som skal kunne kommunisere med hverandre. Du skal også konfigurere en enkel feilsøkings oppgave for å sjekke nettverksforbindelsen.

Krav:

 1. Bruk Cisco Packet Tracer-programvaren for å lage dette nettverket.
 2. Bruk følgende enheter:
  • 2 PC-er.
  • 1 svitsj (Switch).
  • 1 ruter (Router).

Trinn for å opprette laben:

 1. Plasser en svitsj på arbeidsområdet og koble begge PC-ene til svitsjen ved hjelp av koblinger.
 2. Plasser en ruter på arbeidsområdet og koble ruterens Ethernet-port til svitsjen ved hjelp av en kobling.
 3. Gi hver PC en IP-adresse og en gateway (ruters IP-adresse).
 4. Konfigurer ruterens grensesnitt med IP-adresser på begge sider (en som tilhører PC-nettverket og en som tilhører “utenfor” nettverket).
 5. Forsikre deg om at rutetabellen på PC-ene og ruteren er riktig konfigurert.
 6. Forsøk å pinge PC-ene fra hverandre og fra ruterens grensesnitt for å bekrefte at nettverket fungerer som forventet.

Feilsøkingsoppgave:

 1. Lag en enkel feil i konfigurasjonen (for eksempel en feilaktig IP-adresse eller en manglende rute) og prøv å finne og løse feilen ved hjelp av feilsøkingsskritt som ping, sjekk av grensesnittsstatus og sjekk av rutetabell.

Mål:

 • Lær grunnleggende nettverkskonfigurasjon i Cisco Packet Tracer.
 • Forstå hvordan du konfigurerer IP-adresser, rutere og svitsjer.
 • Utfør enkle feilsøkingsoppgaver for å finne og løse nettverksproblemer.

Denne laboppgaven er ment som en startpunkt for å utforske grunnleggende nettverkskonfigurasjon og feilsøking ved hjelp av Cisco Packet Tracer. Du kan også legge til flere enheter og utføre mer komplekse oppgaver etter behov for å utforske mer av nettverkskonfigurasjon og feilsøkingsevner.