Cisco Packet Tracer oppgave

Laboppgave: Grunnleggende nettverkskonfigurasjon og feilsøking Case: Du har fått i oppgave å konfigurere et enkelt nettverk med to datamaskiner som skal kunne kommunisere med hverandre. Du skal også konfigurere en enkel feilsøkings oppgave for å sjekke...